Røde Fjær 2015

Innsamlingen under årets Røde Fjær aksjon gikk bra. Vår klubb fikk inn ca kr 85.000, kr 5.000 mindre enn målet. På landsbasis ble det samlet inn kr 22 millioner som er 8 millioner kroner mindre enn målsettingen på 30 millioner. Likevel mye penger som kan brukes på det holdningsskapende og verdensomspennende programmet «Det er mitt valg» som av bl. a. FN og det norske Kunnskapsdepartementet, bedømmes til å være et av de beste av slike program. Nå blir det enda mer utdannelse av instruktører og gratis kurs for lærere over hele landet.LC Haugesund/Tonjer har valgt Sjur Lothe Horn som koordinator for Røde Fjær-aksjonen 2015. Det er en forutsetning at alle medlemmer bidrar selv om Sjur leder aksjonen.

LC Haugesund/Tonjer har allerede bevilget kr 40.000 av inntektene fra Bokmessen til aksjonen i 2015. Målet totalt for klubben er å kunne samle inn kr 90.000. 

Norge ligger på mobbetoppen i Europa, og i 2013 besluttet Lions Norge å trappe opp innsatsen mot mobbing gjennom innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær. I 2015 skal inntektene fra Lions Røde Fjær gå til undervisningsopplegget ”Det er mitt valg” som forebygger mobbing, rusmisbruk, vold og overgrep. 
Les mer her.Fra aksjonen i 2009:

Takkebrev fra Norges Blindeforbund.

Innsamlingsresultat lokalt.

Nedslående fra Regjeringen og Skatteetaten.

Produktliste over effekter o. a. som kan bestilles til inntekt for Røde Fjær. 

Lions Røde Fjær er Lions Norges største innsamlingsaksjon.Den første aksjonen ble arrangert i 1966 med Erling Stordal som primus motor, og de innsamlede midlene gikk da til byggingen av Beitostølen Helsesportsenter. Lions Norge vil i samarbeid med Norges Blindeforbund bygge ut Hurdalsenteret, et kurssted for blinde og svaksynte, for dede 40-.50 mill. kr. aksjonen innbrakte.
I vår klubb hadde som vanlig Sverre Bakkevig ledelsen i arbeidet med Røde Fjær-aksjonen. Hans jobb var å få hele klubben med på dugnaden, dvs at han kunne og skulle delegere og organisere sammen med styret og egen komitè. 

Lions Røde Fjær aksjon fant sted søndag den 19. april 2009!
TV-2 sendte en Artistgalla lørdag den 18. april som en oppkjøring til vår bøssebæreraksjon dagen
etter. Programmet hadde en lengde på ca 2,5 time og ble sendt både før og etter nyhetene kl 21.00. Programmet sendtes i reprise på TV-2 søndag formiddag 19.04.09.


Copyright Sprintsite Theme 3 - Sysco Sprintsite