Hva er Lions?

Klubbens virkeområde er Haugesund-regionen. Gjennom donasjoner fra våre inntektsgivende aktiviteter går 100% av inntektene videre til å støtte humanitært arbeid av forskjellig art lokalt og i inn- og utland. Hoveddelen av vårt engasjement skjer i nærmiljøet. Vi ønsker å vise omtanke for mennesker som har det vanskelig. Arbeid med de unge er et prioritert område, og vi satser spesielt på holdningsskapende arbeid og aktiviteter. I denne sammenheng står kampen mot narkotika sentralt. 

Vi vil med denne hjemmeside gi allmennheten og LIONS-medlemmer løpende informasjon om klubbens medlemmer og om LIONS aktiviteter. Sidene ajourføres kontinuerlig.  
Klubben startet sin virksomhet 29.12.1980 og har nå 31 medlemmer. Vi trenger flere og anmoder folk om å melde seg.    
Vi har klubbmøte den andre tirsdagen i hver måned, unntatt i juli og august. Klubblokalet er i Haraldsgt. 165 i Haugesund hvor de fleste møter finner sted, men vi er også på besøk/ekskursjon i bedrifter og institusjoner o. l.  
Det er også blant LIONS sine mål å gi medlemmene en meningsfylt fritid gjennom mulighetene til å hjelpe andre, ha sosialt samvær, knytte vennskapsbånd og få mulighet til egenutvikling. Vi ønsker oss flere medlemmer. Kontakt gjerne et av våre medlemmer om medlemskap kan være noe for deg.  

Lions Norge er delt opp i distrikt. Lions Club Haugesund/Tonjer tilhører distrikt 104E. Til diverse humanitære prosjekt i distriktet har klubbene i distriktet i Lions-året 2011-2012 bidratt med 2,7 millioner kroner. Til nasjonale humanitære prosjekt kr 700.000 og internasjonalt kr 1.100.000. Herav har Lions Club Haugesund/Tonjer bidratt med kr 106.000. Alle klubbene i Norge bidro med tilsammen kr 45 millioner i diverse humanitære prosjekt.

Copyright Sprintsite Theme 3 - Sysco Sprintsite