Hjem

Oppdatert 2. juni 2020 kl 16.00. 

Lions Club Haugesund/Tonjer ble stiftet 29. desember 1980. Fremdeles er mange av de medlemmene som startet opp klubben, med. Heldigvis er det kommet til nye, friske krefter, men vi trenger flere. Parolen er at gjennom å ha det hyggelig, blir vi også ansporet til å gjøre en innsats for humanitære formål. Bli med du også. Vi er nå 31 medlemmer, se medlemslisten  som du finner her.

Styret i klubben Lions-året 2020-2021
 
Håkon Gundersen er president 2020-2021Les mer om oss her .

Alle kan bli medlem i Lions. Interessert? Ta kontakt med vår president - 909 32 355 - hasgunde@online.no

Klubbens postadresse er klubblokalet i Haraldsgt. 165, 5525 Haugesund og epostadressen er 
post@lchaugesundtonjer.no
Klubben har også 
Facebookside.  Sjekk den og del den med dine venner. 
Lions medlemsblad  finner du  her .

Stedet for levering av bøker
er på lageret mellom Spar-butikken og trykkeriet på Sørhaug vis-a-vis Vikse Møbler. Dagen vi har åpent på lageret er tirsdager fra kl 10.00 og litt utover, avhengig av mengde innkomne bøker som må sorteres. Om dette ikke passer, kan dere ringe Georg 918 24 075 eller Jan Øyvind 906 48 446 eller Harald 915 55 562 for avtale om levering av bøker. 

NYHETER

Medlemsmøtene i april og mai utgikk p. g. a. smittevernreglene. Og det samme gjør sommeravslutningen nå i juni. Dermed blir det til at vi samles ikke igjen, hele flokken, før i september i beste fall. Imens kan vi glede oss over at vi hittil i 2020 har fått inn over kr 3.000 fra Grasrotandelen. Takk til alle som spiller på Norsk Tipping sine spill og er Grasrotmedlem. Imidlertid ble det et større tap ved at Tulipanaksjonen gikk fløyten, mens vi må betale for tulipanene vi hadde bestilt. Uansett - GOD SOMMER.
 

Fra klubbens besøk hos Ernst by Ernst. Nå er jo dessverre butikken historie, men vi håper på gjenoppståelse. Undere har skjedd før. T. v. Ernst Grønås og t. h. daværende president Arnfinn. Medlemsmøte i k
lubbens lokaler tirsdag 10. mars 2020

Program:

- Håkon ønsket velkommen, spesielt til kveldens foredragsholder adv. Marit Wathne fra Eikesdal Advokatfellesskap.

- Sjur leste Lions etiske norm.

- Advokat Marit Wathne fra Eikesdal advokatfellesskap informerte om Fremtidsfullmakt og arv.

Klubbsaker:

- Nominasjonen til styret i 2020-2021 ble kunngjort. 

- Leif Magnus orienterte om salget i f. m. årets Tulipanaksjon. Status er at mange ennå ikke hadde meldt inn sitt salg. 

- Sortering av alle innkomne bøker er ajour. 

Servering: 
- Georg og Jan Øyvind slo til med full middag, seik m/tilbehør. Veldig godt. .
Quiz. 
Lag 5 har tatt ledelsen med 130 poeng etter å ha scoret hele 21 av 24 mulige. De
er tett fulgt av lag 6 med 125. 
Lag og poeng.

Neste medlemsmøte blir 3. påskedag tirsdag 14. april. Møteinnkalling kommer. 

 

Medlemsmøtereferat tirsdag 11. februar 2020 
Sted:       Haugaland Industri A/S
Tilstede:  17 møtte, 9 avbud og 4 meldte ikke avbud. (30 medlemmer)
Adm direktør Arvid Grimstvedt ønsket velkommen på vegne av Haugland Industri.
Stikkord fra presentasjonen:
Bedriften har ett samfunnsoppdrag . Tidligere kalt attførings-, nå tiltaksbedrift.
"Med deg i Fokus" er slagord. Få mennesker i jobb. Etter lengre tid utenfor arbeidslivet. Deltagerne blir tatt på alvor.
Bedriften ble etablert i 1964. Haugesund kommune største eier. Før hadde de fleste fysiske plager Nå er det mer psykiatri.
45 ansatt.
Lærebedrift i flere yrkesfag.
Ca 210 personer er i ulike tiltak ute hos bedrifter.
Haugaland får alle sine oppdrag av NAV. Det skjer via anbud. NAV har de siste årene gitt oppdrag til flere bedrifter. Dette har gitt ustabile forhold for Haugaland Industri.
Kan opplyse til de som ikke møtte at Tønnes Tønnesen er styreleder i bedriften.
Deretter ble vi vist rundt på bedriften. 
Avsluttet med smørbrød og kaffe.
Arnfinn takket for at vi fikke besøke bedriften og overleverte ett "Lionslys" til Grimstveit.
Quiz


Første medlemsmøte i 2020 er vel overstått. Vi var 20 frammøtte medlemmer pluss to gjestende kvinner fra henholdsvis Krisesenter Vest og PPT Haugesund. Etter tradisjonell åpning ved president Håkon, ble ordet gitt videre til Krisesenter Vest ved fagansvarlig miljøterapeut Elisabeth Brekkå. Hun holdt et svært interessant og tankevekkende innlegg om hva de står for og arbeider med. De gjør et stort stykke arbeid i alle kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland rettet mot folk i krise. Klubben støtter deres arbeid med kr 30.000 som de var svært takknemlige for å motta. Pengene kommer godt med i et ellers trangt budsjett. PPT Haugesund ved Inger Gundersen fikk så ordet og holdt et svært inspirerende innlegg om hva de driver med nord i Haugesund. Her lærer barn i alderen 9-12 år å mestre blant annet klatring. Klubben har ytt støtte med kr 14.000 til klatreutstyr som de bruker flittig, og som er svært populært blant barna. Etter smørbrød var det quiz. 

Inger Gundersen t. v. fra PPT, president Håkon og Elisabeth Brekkå fra Krisesenter Vest. 
Det ble også en artikkel i Haugesunds Avis om dette. 
Les her

Julemøtet 2019
ble avholdt tirsdag 10. desember i Klubblokalet. 19 medlemmer hadde funnet veien i stormen.
Etter at president Håkon hadde ønsket velkommen, leste Lasse Lions etiske norm.
Så var det Tønnes sin tur som viste bilder og fortalte om sin tre uker lange tur i USA. Først i California før en fire dager lang togreise tvers over kontinentet til Chicago. Etter en tur oppom Niagara Falls, bar det til New York før hjemreise. Interessant å høre om og se bilder av byggekunst og arkitektur. 
Georg serverte så ribbe med tilbehør og god drikke dertil. Etter loddsalg og trekning og mange gode historier, var det en artig julequiz. 

Omtale av og nekrolog om dr. Brynjulf Østensjø
 som var medlem i Lions Club Haugesund og med i gjengen som jobbet dugnad i Byheiene med løypelegging, bl. a. Lions-løypa. Interessant lesing som Sjur sendt etter å ha fått dette fra Svein Skrunes, en over gjennomsnittet Byhistorie-interessert. 

Medlemsmøtet i november var tirsdag 12. i Klubblokalet.
 Hele 24 medlemmer møtte. Etter en rapport fra Team Rynkeby v/Jan M. Leifsen og Signe G. Johansen, fikk vi en oppsummering av bruktbokmessen 2019 og drøfting av hva annet vi skal støtte. Flere tiltak vil få støtte. Bevetning selvsagt, og quiz hvor lag 6 har stukket litt fra med 62 poeng. 
Bokmessen 2019 var i helgen 2. og 3. november i idrettshallen ved Karmsund videregående skole. I år arrangerte Lions Club Edda loppemarked på samme sted. Årets bruktbokmesse ble en suksess med stor tilstrømming av bokkjøpere. Dette ga rekordsalg, inntekter som kommer godt med når vi skal dele ut midler til veldedige formål, blant annet til Krisesenter Vest og PPT Haugesund samt flere andre forebyggende tiltak lokalt rettet mot unge som trenger det. Også Lions Club Edda var relativt godt fornøyd med salget som også de selvsagt bruker til veldedige formål. Her noen bilder.


Forhåndsinnslag om bokmessen 2019 på TV Haugaland

Medlemsmøtet 8. oktober med 17 frammøtte. Budsjett 2019-2020 ble vedtatt. Kr 14.000 bevilget til PPT Haugesund til innkjøp av klatreutstyr. Nytt medlem ble tatt opp - Rune Vika på øverste bilde t. h. President Håkon foretok innsettelsen bivånet av fadder Øystein samt past president Arnfinn. Velkommen til Rune som håndhilste på alle medlemmene etterpå. 
 


Besøk hos Bård ved Vea Sykehjem
En del medlemmer besøkte Bård på Vea Sykehjem for han bor. Bildene viser f. v. og rundt bordet Arnfinn, Arne N., Thorbjørn, Bård, Lasse, Øystein og president Håkon.MEDLEMSMØTE 10. september 2019

Av klubbens 30 medlemmer møtte 20. 9 hadde meldt forfall og en møtte ikke.
Arnfinn ønsket velkommen til klubbens første møte i Lions-året 2019/2020.
Han ønsket spesielt velkommen Rune Vika som har meldt seg inn i vår klubb. Stas! 
Deretter ønsket han velkommen Alexander Urrang Hauge som fortalte litt om Øyo-biblioteket som arrangerer foredrag, og da svært ofte opp mot forfattere som presenterer ny bøker. Men også foredrag om samfunnet vi i dag opplever, både innenlands og utenlands.. 
Lørdag 21.9 arrangerer Øyo-biblioteket en hel dag med 12 ulike foredrag hvor bl. a. Halvor Finess Tretvoll og historiker Tore Skeie vil presentere sine siste bøker. Flott tiltak for de som ønsker å følge med i tiden.
Bespisning - i Georg sitt fravær serverte vår nye klubbmesterassistent Jan Øyvind sammen med avgått klubbmesterassistent Lasse smakfulle krabbeskall med fersk loff, majones og fiskepudding. 
Revidert regnskap for 2018/2019 ble gjennomgått av avtroppende kasserer Harald. 
Presidentskifte - Arnfinn overleverte presidentkjedet til påtroppende president Håkon. Håkon takket for tilliten og takket Harald og Arnfinn for fin innsats. De fikk begge hver sin blomsterbukett.
Bokmessen 1.-3.11 - Alle ser p. t. ut til å kunne delta. Sorteringen er under kontroll iflg Thorbjørn. 18 paller er klare, normalt er det 22 paller. NB. Det er ytret ønske om bøker av Arnulf Øverland. Fint hvis noen har bøker som klubben kan få.
Rune Vika, vårt nye medlem, jobber med å plassere en gammel telefonkiosk utenfor bokbutikken hans i Haraldsgaten. Han har en ide om at vi kan plassere våre bøker der i hyller som folk kan kjøpe og vippse penger til oss. Spennende ide.
Bård bor nå på Vea Sjukeheim. Arnfinn, Håkon, Arne , Thorbjørn og Øystein besøker han på torsdag kl 11.30.
Quiz. Harald hadde produsert en bildequiz. Den var som vanlig krevende og artig. Lag 6 har tatt ledelsen med 25 p foran lag 5 med 24. De øvrige lagene er like bak.

GRASROTANDELEN TILFØRER KLUBBENS AKTIVITETSKONTO MIDLER TIL VELDEDIG ARBEID 

   

Grasrotandelen    - I 2018 ble hele 649 millioner kroner sendt til grasrota, 194 millioner mer enn i 2017, da det ble returnert 455 millioner kroner gjennom ordningen til lag og foreninger. Dette er mulig fordi du og 1,1 million grasrotgivere har valgt seg en forening som sin grasrotmottaker. Overskuddet fra Norsk Tipping går til idrett, kultur og humanitære formål. Grasrotgivernes øremerkede spillemidler sørger for at overskuddet også går direkte til din forening. Noen får litt, andre får mye, men til sammen blir det en stor sum til frivilligheten i Norge. Det er fortsatt mange som ikke har registrert seg som grasrotgiver. Hvis du vil lese om Grasrotandelen,  se her.     

Copyright Sprintsite Theme 3 - Sysco Sprintsite