Hjem

Oppdatert 28. november 2019 kl 14.15. 

Lions Club Haugesund/Tonjer ble stiftet 29. desember 1980. Fremdeles er mange av de medlemmene som startet opp klubben, med. Heldigvis er det kommet til nye, friske krefter, men vi trenger flere. Parolen er at gjennom å ha det hyggelig, blir vi også ansporet til å gjøre en innsats for humanitære formål. Bli med du også. Vi er nå 31 medlemmer, se medlemslisten  som du finner her.

Styret i klubben Lions-året 2019-2020 
 
Håkon Gundersen er president 2019-2020Les mer om oss her .

Alle kan bli medlem i Lions. Interessert? Ta kontakt med vår president - 909 32 355 - hasgunde@online.no

Klubbens postadresse er klubblokalet i Haraldsgt. 165, 5525 Haugesund og epostadressen er 
post@lchaugesundtonjer.no
Klubben har også 
Facebookside.  Sjekk den og del den med dine venner. 
Lions medlemsblad  finner du  her .

Innlevering av brukte bøker må nå eventuelt avtales, da de som vanligvis bemanner lageret har "vinterferie" til et stykke ut på nyåret. 

NYHETER


Omtale av og nekrolog om dr. Brynjulf Østensjø som var medlem i Lions Club Haugesund og med i gjengen som jobbet dugnad i Byheiene med løypelegging, bl. a. Lions-løypa. Interessant lesing som Sjur sendt etter å ha fått dette fra Svein Skrunes, en over gjennomsnittet Byhistorie-interessert. 

Medlemsmøtet i november var tirsdag 12. i Klubblokalet.
 Hele 24 medlemmer møtte. Etter en rapport fra Team Rynkeby v/Jan M. Leifsen og Signe G. Johansen, fikk vi en oppsummering av bruktbokmessen 2019 og drøfting av hva annet vi skal støtte. Flere tiltak vil få støtte. Bevetning selvsagt, og quiz hvor lag 6 har stukket litt fra med 62 poeng. 
Bokmessen 2019 var i helgen 2. og 3. november i idrettshallen ved Karmsund videregående skole. I år arrangerte Lions Club Edda loppemarked på samme sted. Årets bruktbokmesse ble en suksess med stor tilstrømming av bokkjøpere. Dette ga rekordsalg, inntekter som kommer godt med når vi skal dele ut midler til veldedige formål, blant annet til Krisesenter Vest og PPT Haugesund samt flere andre forebyggende tiltak lokalt rettet mot unge som trenger det. Også Lions Club Edda var relativt godt fornøyd med salget som også de selvsagt bruker til veldedige formål. Her noen bilder.


Forhåndsinnslag om bokmessen 2019 på TV Haugaland

Medlemsmøtet 8. oktober med 17 frammøtte. Budsjett 2019-2020 ble vedtatt. Kr 14.000 bevilget til PPT Haugesund til innkjøp av klatreutstyr. Nytt medlem ble tatt opp - Rune Vika på øverste bilde t. h. President Håkon foretok innsettelsen bivånet av fadder Øystein samt past president Arnfinn. Velkommen til Rune som håndhilste på alle medlemmene etterpå. 
 


Besøk hos Bård ved Vea Sykehjem
En del medlemmer besøkte Bård på Vea Sykehjem for han bor. Bildene viser f. v. og rundt bordet Arnfinn, Arne N., Thorbjørn, Bård, Lasse, Øystein og president Håkon.MEDLEMSMØTE 10. september 2019

Av klubbens 30 medlemmer møtte 20. 9 hadde meldt forfall og en møtte ikke.
Arnfinn ønsket velkommen til klubbens første møte i Lions-året 2019/2020.
Han ønsket spesielt velkommen Rune Vika som har meldt seg inn i vår klubb. Stas! 
Deretter ønsket han velkommen Alexander Urrang Hauge som fortalte litt om Øyo-biblioteket som arrangerer foredrag, og da svært ofte opp mot forfattere som presenterer ny bøker. Men også foredrag om samfunnet vi i dag opplever, både innenlands og utenlands.. 
Lørdag 21.9 arrangerer Øyo-biblioteket en hel dag med 12 ulike foredrag hvor bl. a. Halvor Finess Tretvoll og historiker Tore Skeie vil presentere sine siste bøker. Flott tiltak for de som ønsker å følge med i tiden.
Bespisning - i Georg sitt fravær serverte vår nye klubbmesterassistent Jan Øyvind sammen med avgått klubbmesterassistent Lasse smakfulle krabbeskall med fersk loff, majones og fiskepudding. 
Revidert regnskap for 2018/2019 ble gjennomgått av avtroppende kasserer Harald. 
Presidentskifte - Arnfinn overleverte presidentkjedet til påtroppende president Håkon. Håkon takket for tilliten og takket Harald og Arnfinn for fin innsats. De fikk begge hver sin blomsterbukett.
Bokmessen 1.-3.11 - Alle ser p. t. ut til å kunne delta. Sorteringen er under kontroll iflg Thorbjørn. 18 paller er klare, normalt er det 22 paller. NB. Det er ytret ønske om bøker av Arnulf Øverland. Fint hvis noen har bøker som klubben kan få.
Rune Vika, vårt nye medlem, jobber med å plassere en gammel telefonkiosk utenfor bokbutikken hans i Haraldsgaten. Han har en ide om at vi kan plassere våre bøker der i hyller som folk kan kjøpe og vippse penger til oss. Spennende ide.
Bård bor nå på Vea Sjukeheim. Arnfinn, Håkon, Arne , Thorbjørn og Øystein besøker han på torsdag kl 11.30.
Quiz. Harald hadde produsert en bildequiz. Den var som vanlig krevende og artig. Lag 6 har tatt ledelsen med 25 p foran lag 5 med 24. De øvrige lagene er like bak.

GRASROTANDELEN TILFØRER KLUBBENS AKTIVITETSKONTO MIDLER TIL VELDEDIG ARBEID 

   

Grasrotandelen    - I 2018 ble hele 649 millioner kroner sendt til grasrota, 194 millioner mer enn i 2017, da det ble returnert 455 millioner kroner gjennom ordningen til lag og foreninger. Dette er mulig fordi du og 1,1 million grasrotgivere har valgt seg en forening som sin grasrotmottaker. Overskuddet fra Norsk Tipping går til idrett, kultur og humanitære formål. Grasrotgivernes øremerkede spillemidler sørger for at overskuddet også går direkte til din forening. Noen får litt, andre får mye, men til sammen blir det en stor sum til frivilligheten i Norge. Det er fortsatt mange som ikke har registrert seg som grasrotgiver. Hvis du vil lese om Grasrotandelen,  se her.     

Copyright Sprintsite Theme 3 - Sysco Sprintsite