Bokmessen

Bokmessen 2019 var i helgen 2. og 3. november i idrettshallen ved Karmsund videregående skole. I år arrangerte Lions Club Edda loppemarked på samme sted. Årets bruktbokmesse ble en suksess med stor tilstrømming av bokkjøpere. Dette ga rekordsalg, inntekter som kommer godt med når vi skal dele ut midler til veldedige formål, blant annet til Krisesenter Vest og PPT Haugesund samt flere andre forebyggende tiltak lokalt rettet mot unge som trenger det. Også Lions Club Edda var relativt godt fornøyd med salget som også de selvsagt bruker til veldedige formål. Her noen bilder.


Bokmessen
, nå med loppemarked som Lions Club Edda arrangerer på samme plass, er i helgen 2. og 3. november 2019 i idrettshallen ved Karmsund videregående skole sør i Salhusveien. 
Bøker tas imot på lageret på Sørhaug mellom Spar-butikken og trykkeriet hver tirsdag kl 10.00.

Her Georg på boklageret.

Ingarth Skjærstad hadde som vanlig med seg sitt kamera og fikk foreviget den rekordstore tilstrømmingen av bokelskere på  Bruktbokmessens åpningsdag lørdag 10. november 2018. Klikk på bildene for å få fram større bilde.


Innslag på TV Haugaland 5. november 2018 om Bokmessen  kan du se her.    

Artikkel i Haugesunds Avis om bokmessen 2018 kan du lese   
her  . Hvem skal få støtte? Tips?  
 
F. v. Arnfinn, Harald, Georg og Jan Øyvind på boklageret.     

Artikkel i Haugesunds Avis om Bokmessen 2018.
Bruktbokmarkedet (Bokmessen) i 2018 blir andre helga i november, den 10. og 11. Og stedet blir det samme, Karmsund videregående skole. 
Arbeidsplan.

Forhåndsomtale i Haugesunds Avis om Bokmessen 2018.

Bokmessen 2017 va
r i helgen 4. og 5. november på Karmsund vgs. 

Bruktbokmessen 2017 var den 12. i rekken. Det er regnet ut at vi har tatt inn ca kr 900.000 inkl. 2017 på Bokmessen gjennom årene, hvorav alt er gått ubeskåret videre til veldedige formål, mesteparten lokalt. 

Bokmessen har også fått egen Facebookside som oppdateres jevnlig.  

Copyright Sprintsite Theme 3 - Sysco Sprintsite