Andre aktiviteter

Skiltgjengen inklusive Tønnes har pusset opp skilthus ved Jøtnaheim.TULIPANAKSJONEN 2014


Mint - salg
 gir en god slant i aktivitetskassen til klubben. Alle medlemmene bes om å få utplassert bøsser og holdere til mintrullene på arbeidsplassen sin og andre steder. Ta kontakt med Jan Øyvind på epost fiskaaen@getmail.no eller mobil 90648446. Les mer via   http://www.lions.no/Medlemssenter/Idetorg/Markedsplassen/Lion-Mints-drops-mot-noed


Gjennom  Grasrotandelen fra Norsk Tipping har klubben fått inn ca kr 12.000 siden oppstarten. Et rimelig bra beløp som kan bli større om alle medlemmene og andre registrerer seg. Kontakt Jan Øyvind på epost fiskaaen@getmail.no eller mobil 90648446. Les mer via  https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/


Tulipanaksjonen 2013 


Distriktsmøtet i Lions for året 2012-2013 skal være i Haugesund den 20. april. Les mer her. 

Rapport fra stimerkingsgruppen i Byheiene ved Thorbjørn. 


Her er skiltgjengen i ferd med å reise merket på toppen av Presten. Fra venstre Thorbjørn, Jan Øyvind og Kåre.  

Ungdommer fra Malaysia på besøk i Nord-Rogaland før, under og etter jul 2008.  Bilder fra oppholdet:

LIONS Norge ga kr 100.000 til Blå Kors sin innsamlingsaksjon.

Lions kamp mot blindhet. Lions i Norge har hittil samlet inn 14,7 millioner kroner. Sammen med Norad bekjemper vi unødvendig blindhet i Malawi og Uganda. Den første kampanjen som startet i 1993 ble en stor suksess, vi reddet synet til 24 millioner mennesker!

Copyright Sprintsite Theme 3 - Sysco Sprintsite